Kosár

Az Ön kosara üres

Adja hozzá a somavedic-et, és javítson az életminőségén :)

A vásárlás folytatása

Projekty

Zpráva o průběhu realizace projektu

    - registrační číslo projektu : CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0024831

   Předmět projektu:

   Zpracování projektu zásadní ́ inovace inteligentního terapeutického přístroje    Somavedic
   Medic Uran na úrovni dokumentace k výrobě prototypu SOMA.S1.

   Výstup projektu:

   Dokumentace pro výrobu prototypu.

Realizace projektu probíhala ve spolupráci Výzkumného ústavu Balneologického - VÚB ( dále jen zadavatele) a Somavedic Technologies s.r.o. ( dále jen zpracovatele), především na adrese VÚB Martiněves, kde je provozovna VÚB.

Pracovní skupina, která se podíle na zpracování projektu, byla zastoupena ze strany zpracovatele:
Ing. František Och, vedoucí projektu
MUDr. Lubomír Mankovecký, CSc
MUDr. Martina Závorková
MUDr. Pavel Zubina
Ing. Miloš Janů
Bc. Dita Plíhalová

Ze strany zadavatele:
Ing. Tomáš Kejdana, MBA
Ivan Rybjanský, MBA

Začátek projektu provázela strategická příprava podle zadaných cílů projektu, byl stanovený rozpočet, sestaven pracovní tým, určeno místo realizace a sestaven harmonogram projektu, který zahrnoval pravidelné schůzky, měření atd.
Vše bylo organizováno tak, aby bylo možné na plánovaných konzultacích k průběžně zjištěným skutečnostem ihned reagovat zpracovatelem na nové skutečnosti a vše zapracovat do návrhu nového modelu SOMA S1, včetně dokumentace.
Celý plán realizace projektu byl především přizpůsoben tak, aby bylo možné v rámci harmonogramu realizovat všechna potřebná měření, a to jak u původního modelu, tak u navrženého prototypu. Projekt probíhal na základě výše uvedené přípravy bez problémů a bylo dosaženo naplnění cíle projektu v řádném termínu včetně dodržením rozpočtu.

Při zahájení projektu byly zpracovateli předány veškeré materiály k současnému přístroji Somavedic Medic Uran, a to jak technická dokumentace, tak fyzické přístroje Somavedic Medic Uran v počtu třech kusů. Jeden z výrobků byl rozebraný, aby se zpracovatel mohl fyzicky seznámit se zpracováním, vnitřním uspořádáním a všemi součástmi výrobku. Dále byl zpracovatel seznámen s postupem výroby, účinky přístroje a využitím výrobku Somavedic Medic Ultra.
Při další části projektu byla realizována teoretická příprava k novému prototypu SOMA S1, byl navržen a sestaven prototyp, provedena měření a proběhlo jejich vyhodnocení. Při konzultacích bylo v rámci pracovní skupiny vyhodnoceno, že nové naměřené hodnoty a navržené zpracování SOMA S1 je v souladu s cílem projektu, je inovativní, úsporné a splnilo očekáváním zadavatele.

V závěrečné části projektu byly podle harmonogramu zpracovány technické výkresy k novému modelu SOMA S1, bylo provedeno hodnocení a vyhodnoceny závěry projektu. Byla řádně předána zadavateli dokumentace pro výrobu  prototypu. Vše je zaznamenáno a popsáno v závěrečné zprávě od VÚB a předávacím protokolu.

V souladu s pravidly pro poskytování finanční podpory od EU byly závěry projektu zveřejněny jak na stránkách zadavatele, tak na stránkách zpracovatele včetně vylepeného plakátu v místě provozovny zadavatele.

V Lovosicích 20.12.2021

Aranka Vítková
jednatelka společnosti
Somavedic Technologies s.r.o.