Kosár

Az Ön kosara üres

Adja hozzá a somavedic-et, és javítson az életminőségén :)

A vásárlás folytatása

Somavedic ünnepli 13. évfordulóját! Szerezzen 13% kedvezményt minden termékre a BDAY13 kóddal! Tekintse meg termékeinket.

Általános Szerződési Feltételek

  1. Bevezető rendelkezések

   1.1. A Somavedic Technologies s.r.o. gazdasági társaság (székhelye: Třebenická 222/1, Lovosice, 410 02, Cseh Köztársaság, székhelye: Třebenická 222/1, Lovosice, 410 02, Cseh Köztársaság, cégjegyzés: Ústí nad Labem-i Kerületi Bíróság cégjegyzéke, betétlapszám: C 29985 (a továbbiakban: „eladó”) jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) a polgári törvénykönyvről szóló 2012. évi 89. törvény 1751.§ (1) bekezdésének (a továbbiakban: „Polgári Törvénykönyv”) rendelkezései értelmében a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozzák, amelyek az Eladó és egy másik természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: „Vevő”) között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: "Adásvételi szerződés") összefüggésben vagy annak alapján keletkeznek. Eladó internetes webáruházát a www.somavedic.cz internetes címen (a továbbiakban „weboldal”) üzemelteti, mégpedig webes felület révén (a továbbiakban „a webáruház webes felülete”).

   1.2. A kereskedelmi feltételektől eltérő rendelkezésekről a felek az adásvételi szerződésben állapodhatnak meg. Az adásvételi szerződésben eltérő megállapodások előnyt élveznek a kereskedelmi feltételek rendelkezéseivel szemben.

   1.3. A kereskedelmi feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és a kereskedelmi feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés kizárólag cseh nyelven készülhet.

   1.4. A kereskedelmi feltételeket eladó módosíthatja vagy kiegészítheti. A jelen rendelkezés nem érinti a korábbi kereskedelmi feltételek hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

   2. Az adásvételi szerződés megkötése

   2.1. A termék bármilyen bemutatása a webáruházban csak tájékoztató jellegű és eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezekre a termékekre. A polgári törvénykönyv 1732.§ (2) bekezdésének rendelkezéseinek alkalmazásától a felek eltekintenek. A weboldalon értékesített termékek úgynevezett egészségorientált termékek, a weboldalon és az üzleti webes felületén róluk szóló információk csak tájékoztató jellegűek, az eladó nem garantálja a termékek használatának pozitív egészségügyi hatásait.

   2.2. Az üzlet webes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árát és az áruk visszaküldésének költségeit, amennyiben azok nem küldhetők vissza normál postai úton. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és minden kapcsolódó díjat, és az eladó az áfa hatálya alá tartozik. Az értékesítési árak addig maradnak érvényben, amíg a webáruházban látható. Amennyiben a feltüntetett árban nyilvánvaló tévedés van, az Eladó nem köteles az árut az ilyen nyilvánvalóan téves áron szállítani, és ha a szerződés már ilyen téves árral jött létre, az Eladó jogosult elállni a szerződéstől.

   2.3. A webáruház tartalmazza a termék csomagolásával és szállításával kapcsolatos információkat is. A csomagolással és termékszállítással kapcsolatos költségekről szóló információk a webáruházban csak abban az esetben érvényesek, ha a terméket a Cseh Köztársaság területén kézbesítik.

   2.4. A termék megrendelése után vevő kitölti a megrendelési űrlapot a webáruházban. A megrendelési űrlap különösen a következőkről szóló információkat tartalmazza:

   • a megrendelt termékről (a megrendelt árut vevő a webáruház elektronikus „bevásárlókocsijába” helyezi),
   • az áru vételárának fizetési módját, a megrendelt áru szállításának kívánt módjára vonatkozó adatokat és
   • a termék szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban „megrendelés”).

   2.5. A megrendelés Eladónak történő elküldése előtt a Vevőnek lehetősége van a Vevő által a megrendelésben megadott adatok ellenőrzésére és módosítására, beleértve a Vevőnek a megrendelésben megadott adatokból eredő hibák felismerésére és kijavítására vonatkozó képességét is. A megrendelést vevő eladónak a „Megrendelés befejezése” gombra kattintva küldi el. A megrendelésben megadott adatokat eladó helyesnek tekinti. Eladó haladéktalanul a megrendelés átvétele után az átvételt visszaigazolja vevőnek e-mailben, mégpedig a vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésében közölt email-címen (a továbbiakban „vevő email-címe”).

   2.6. Eladó a megrendelés jellege függvényében (árumennyiség, vételár nagysága, várható szállítási költségek) igényelheti az általa megküldött megrendelés megerősítő visszaigazolását (például telefonon vagy írásban).

   2.7. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) átadásával jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld a Vevőnek a Vevő elektronikus levelezési címére.

   2.8. Vevő elfogadja a távközlési eszközök alkalmazását az adásvételi szerződés megkötésekor. A vevőnek a távközlési eszközök használatával a szerződéskötéskor keletkezett költségei (például az internetes csatlakozás vagy a telefonbeszélgetés költségei) a vevőt terhelik, és ezek a költségek nem térnek el az alapdíjszabástól.

   3. Az termék vételára és a fizetési feltételek

   3.1. A termék vételára és a szállításával kapcsolatos esetleges szállítási költségeket vevő eladónak a következő módon fizetheti ki:

   • az Eladó számlájára történő átutalással.

   3.2. A vételárral együtt vevő köteles megfizetni eladónak a termék csomagolási és szállítási költségeit a szerződésben megállapodott nagyságig. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a továbbiakban érvényes, hogy a vételár részét képezik a termék szállításával kapcsolatos költségek.

   3.3. Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget.

   3.4. A készpénzes fizetés esetén a termék vételára annak átvételekor esedékes. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül fizetendő.

   3.5. Banki átutalás esetén vevő köteles a vételárat a díjfizetés közleményével együtt átutalni. Banki átutalás esetén vevő vételár kifizetési kötelezettsége a megfelelő összeg eladó számláján történő jóváíráskor minősül teljesítettnek.

   3.6. Eladó igényelheti a teljes vételár Vevő által történő kifizetését még az áru Vevőnek történő elküldése előtt. A polgári törvénykönyv 2119.§ (1) bekezdésének rendelkezéseinek alkalmazásától a felek eltekintenek.

   3.7. Az Eladó által a Vevőnek az áru árából nyújtott árengedmények nem vonhatók össze.

   3.8. Az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát állít ki a Vevő részére. Eladó általános forgalmi adó-alany. Az Eladó az adóigazolást - számlát az áru árának kifizetését követően állítja ki a Vevő részére, és elektronikus formában küldi meg a Vevő elektronikus címére.

   3.9. A bevételek nyilvántartásáról szóló törvény értelmében Eladó köteles Vevőnek bizonylatot kiállítani. Ezzel együtt köteles az átvett bevételt online nyilvántartásba venni az adóhatóságnál; műszaki meghibásodás esetén legkésőbb 48 órán belül.

   4. A termék szállítása és átadása

   4.1. A szállítás alapvető módjai a következők:

   • A Cseh posta (Česká pošta), a DHL, a PPL, a GLS révén;
   • a TOPTRANS futárszolgálat révén;
   • személyes átvétellel (telefonos egyeztetés után).

   4.2. Abban az esetben, ha a szállítási módról a vevő külön kérése alapján állapodtak meg, a vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

   4.3. Ha a vevő részéről felmerülő okok miatt az árut ismét kézbesíteni kell, vagy a megrendelésben eltérő módon kell kézbesíteni, vevő köteles az újbóli termékkézbesítéssel kapcsolatos költségek megfizetésére, illetve a kézbesítési móddal kapcsolatos költségek rendezésére.

   4.4. A termék átvételekor a szállítótól eladó kéri vevőt, hogy ellenőrizze a termékcsomagolás sértetlenségét, és ha hibákat tapasztal, azonnal köteles jelezni a szállítónak. Ha a csomagoláson a csomagolásba történő jogosulatlan hozzáférés nyomai fedezhetők fel, vevő nem köteles átvenni szállítótól a küldeményt.

   4.5. A felek termékszállítással kapcsolatos további jogait és kötelezettségeit eladó különleges szállítási feltételei szabályozhatják, ha eladó ilyeneket kiadott.

   4.6. A vevő köteles az árut a fuvarozótól átvenni. Ha az átvételt bármilyen okból elmulasztja, az eladó jogosult ezt a szerződéstől való elállásként kezelni. Ebben az esetben az eladó jogosult a vevőtől kártérítést követelni az át nem vett áru visszaküldésével kapcsolatban felmerült költségekért. Az Eladó jogosult továbbá az ilyen Vevőt a megbízhatatlan vevők listájára felvenni, és a következő vásárlásnál az ár előre történő megfizetését követelni.

   5. Elállás az adásvételi szerződéstől

   5.1. A Feltételek ezen cikke csak olyan vásárlókra vonatkozik, akik fogyasztók. Ha a vevő fogyasztó, a vevőnek joga van az interneten keresztül kötött szerződéstől (távúton között kötött szerződés) az áru átvételétől számított 60 napon belül elállni. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vásárló az eladó által biztosított mintaűrlapot használhatja, amely a feltételekhez csatolva található (az oldal végén letölthető PDF formátumban). A vevő az adásvételi szerződéstől való elállást többek között az eladó üzleti címére vagy az eladó e-mail címére küldheti el.

   A Somavedic Gold, Portable, Button, Medál, Szabad gyök-teszter és kristály Piramis nem tartozik a 60 napos pénzvisszafizetési garancia hatálya alá.

   5.2.
   A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezései szerint nem lehetséges elállni többek között a Vevő kívánságai szerint módosított vagy a Vevő személyére vonatkozó, romlandó áruk, valamint áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, olyan áru szállítására irányuló szerződésből, amelyet a szállítást követően más áruval visszafordíthatatlanul összekevertek, olyan zárt csomagolású áru szállítására irányuló szerződésből, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszaszolgáltatni, valamint olyan hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására irányuló szerződésből, ha a fogyasztó az eredeti csomagolást megrongálta.

   5.3. Az ÁSZF 5.1. cikke szerinti elállás esetén az adásvételi szerződéstől eleve el kell mondani. Az árut a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállás átadásától számított hatvan (60) napon belül vissza kell küldenie az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az áru Eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza normál postai úton.

   5.4.
   Az ÁSZF 5.2. cikke szerinti elállás esetén az Eladó az adásvételi szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül köteles a Vevő által kapott pénzeszközöket ugyanolyan módon visszautalni, ahogyan az Eladó azokat a Vevőtől megkapta. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést már az áru Vevő általi visszaküldésekor vagy más módon visszaadja, amennyiben a Vevő beleegyezik, és a Vevőnek nem keletkezik többletköltsége. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszegeket a vevőnek visszaadni, mielőtt a vevő az árut visszaküldi neki, vagy igazolja, hogy az árut az eladónak elküldte.

   5.5.
   Az eladó jogosult az áruban keletkezett kár megtérítése iránti követelését egyoldalúan beszámítani a vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.

   5.6. Amikor eladó a polgári törvénykönyv 1829.§ (1) bekezdésének rendelkezései értelmében jogosult a szerződéstől elállni, eladó szintén jogosult a szerződéstől elállni bármikor addig, amíg vevő át nem veszi a terméket. Ebben az esetben eladó vevőnek haladéktalanul visszafizeti a vételára, banki átutalással a vevő által meghatározott bankszámlaszámra.

   5.7. Amennyiben az áruval együtt ajándékot is nyújtanak Vevőnek, az Eladó és Vevő között létrejött ajándékozási Szerződés létrejöttének feltétele, hogy amennyiben bekövetkezik a Szerződéstől való elállás (az Eladó vagy a Vevő részéről), az ajándékozási szerződés az ilyen ajándékkal kapcsolatban hatályát veszti, és Vevő köteles az ajándékot az áruval együtt visszaadni Eladónak.

   5.8. Az Eladó csak a Vevő által felajánlott legalacsonyabb szállítási költséget téríti vissza a Vevőnek.

   6. A hibás teljesítésből eredő jogok

   6.1. A Szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogait és kötelezettségeit az általánosan kötelező jogszabályok (különösen a polgári törvénykönyv 1914-1925.§-ai, a 2099.-2117.§-ai és a 2161.-2174.§-ai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló többször módosított 1992. évi 634. sz. törvény) szabályozzák, ha a vevő fogyasztó.

   6.2. Eladó felelősséget vállal vevőnek, hogy a termék annak átvételekor hibátlan. Eladó különösen azért vállal felelősséget vevőnek, hogy abban a pillanatban, amikor a terméket vevő átvette:

   6.2.1. rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekről megállapodtak, ha hiányzik ilyen megállapodás, rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket eladó vagy gyártó leírt vagy reklámozott, vagy amelyeket vevő elvárhat tekintettel a termék jellegére,

   6.2.2. a termék alkalmas az eladó által közölt rendeltetési célra, vagy amelyre a terméket általában használják,

   6.2.3. a termék megfelel a szerződéses vagy a bemutatott minta minőségének, ha a minőséget vagy a bemutatást a szerződéses minta szerint vagy a bemutatódarab alapján határoztak meg,

   6.2.4. a termék a megfelelő minőségű, méretű vagy tömegű és

   6.2.5. a termék megfelel a jogi előírásoknak.

   6.3. A kereskedelmi feltételek 6.2 cikkében szereplő rendelkezéseket nem alkalmazzák az hibák miatt csökkentett áron értékesített termékekre, a szokásos kopás miatt elkopott termékekre, a használt termékre a használatnak vagy a kopásnak megfelelő hibák mellett, amellyel a termék a vevő által történő átvételekor rendelkezett, vagy a termék jellegéből következik.

   6.4. A vevő fogyasztó, érvényes, hogy ha a hiba az átvételtől számított 2 éven belül jelentkezik, érvényes, hogy a termék már az átvételekor hibás volt. Vevő jogosult a hibákból eredő jogai érvényesítésére, amely a fogyasztási cikkben az átvételtől számított 24 hónapon belül jelentkezik.

   6.5. A Vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az Eladó azon üzleti címén érvényesíti, ahol az eladott áruk köre tekintetében a követelés elfogadása lehetséges, illetve a székhelyen vagy a telephelyen.

   6.6. A vevő - vállalkozó nem jogosult a reklamációval kapcsolatos költségek megtérítésére.

   7. A szerződő felek további jogai és kötelezettségei

   7.1. Vevő a termék tulajdonjogát a termék vételárának maradéktalan kifizetése után szerzi meg.

   7.2. Eladó Vevővel kapcsolatban nem kötelesen elfogadni semmilyen viselkedési kódexet a ptk. 1826.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében.

   7.3. A fogyasztói panaszokat a eladó intézi az info@somavedic.cz email-cím révén. A fogyasztói panaszok ügyintézésének eredményéről eladó vevő email-címére küld értesítést.

   7.4. A fogyasztó adásvételi szerződésből eredő vitás kérdéseinek bíróságon kívüli rendezésére az illetékes a Cseh Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet (Česká obchodní inspekce, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, azonosítószáma: 000 20 869, internetes honlapja: https://adr.coi.cz/cs). A vitás kérdések on-line megoldásának internetes portálja a következő internetes címen érthető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr, amely az Eladó és Vevő Szerződésből eredő vitás kérdéseinek kezelésére szolgál.

   7.5. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó a Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja (székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetcím: https://www.evropskyspotrebitel.cz).

   7.6. Eladó a termékek értékesítésére a vállalkozói engedélye alapján jogosult. A vállalkozói ellenőrzést az illetékes vállalkozói hivatal saját hatáskörében végezheti. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Nemzeti Adatvédelmi Főfelügyelet látja el. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, többször módosított 1992. évi 634. törvény betartását.

   7.7. Vevő ezennel átvállalja a körülmények változásának kockázatát a polgári törvénykönyv 1765.§ (2) bekezdésének rendelkezései értelmében.

   8. Záró rendelkezések

   8.1. Ha az adásvételi szerződéssel létesített jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodtak abban, hogy ezeket a csehországi jogrend szabályozza.


   8.2. Az ÁSZF 12.1. cikke szerinti jogválasztással a fogyasztó nem fosztja meg magát a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelyektől szerződéses úton nem lehet eltérni, és amelyek egyébként a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikkének (1) bekezdése szerinti jogválasztás hiányában alkalmazandók lennének.


   8.3. Amennyiben a kereskedelmi feltételek bármelyik rendelkezése hatályon kívül került vagy érvénytelenné vált, az érvénytelen rendelkezés helyére olyan rendelkezés lép, amelynek értelme az érvénytelen rendelkezéshez a legközelebb áll. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatályon kívülisége nincs hatással a többi rendelkezés érvényességére.


   8.4. Az adásvételi szerződést és a kereskedelmi feltételeket eladó elektronikus formában tárolja, ami nem férhető hozzá.


   8.5. A kereskedelmi feltételek mellékletét képezi az adásvételi szerződéstől való elállás mintanyomtatványa.


   8.6. Az eladó elérhetőségei: szállítási cím Somavedic Technologies s.r.o., Třebenická 222/1, Lovosice 410 02, e-mail cím info@somavedic.cz.


   8.7. Az Eladó a vevők személyes adatait kezeli. További információ a Személyes adatok kezelési szabályzat című részben található.   Kelt Lovosicén, 2021. május 5-én